Magazyn Szachista #182 • Luty 2018

Posted By: chesskom
Magazyn Szachista #182 • Luty 2018

Magazyn Szachista #182 • Luty 2018
Polish | 44 pages | PDF | 10.89 MB

Magazyn Szachista – miesięcznik, wydawany pod patronatem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Zawiera m.in. informacje o szeroko rozumianym życiu szachowym w Polsce i na świecie, materiały edukacyjne, ciekawostki i anegdoty.

Magazyn Szachista #182 • Luty 2018

More issues archive